PLA D'EMERGÈNCIA I D'AUTOPROTECCIÓ


Realització, seguiment i implantació de plans d'autoprotecció.

Ecubenginyeria disposa de personal acreditat per a l'exercici professional en tema de plans d'autoprotecció segons el decret 82/2010

L’autoprotecció és el conjunt de mesures (procediments, sistemes i organització) implantades en un determinat àmbit (edificis, instal·lacions, nuclis habitats, solars, activitats, centres, etc) exposat a una o a diverses situacions de risc, destinades a preveure, prevenir i controlar-ne el risc, donar resposta adequada a les emergències i garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic.

El Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures és un reglament executiu o de desenvolupament de la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya.

A nivell estatal les activitats subjectes al cumpliment y desenvolupament de plans d'autoprotecció es regeixen pel RD 393/2007 Norma Básica d'Autoprotecció.


    Manresa    T. 620 65 53 46
Facebook  Twitter  LinkedIn    Avís legal | Disseny Web